ولادت فرخنده حضرت محمد (ص) مبارک باد

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


 

 

جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر
منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر

بده ساقى مى باقى که غرق عشرت و شادى
دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر


تعالى الله از این نعمت کز او اسباب آسایش
براى ما فراهم گشت از میلاد پیغمبر

ز لطف و رحمت ایزد ز یمن مقدم احمد
ظهور حق مسلم گشت از میلاد پیغمبر


به شام هفده ماه ربیع و سال عام الفیل
رسالت ختم خاتم گشت از میلاد پیغمبر

بشارت ده به مشتاقان که ز امر قادر منّان
دل ما عارى از غم گشت از میلاد پیغمبر


ز ناموس قدر بشنو تو گلبانگ خطر زیرا
سر نابخردان خم گشت از میلاد پیغمبر

بناى جهل ویران شد ز یمن منجى ات تارک
جهان از علم اعلى گشت از میلاد پیغمبر


دوصد اعجاز شد ظاهر که در عرش عُلى حیران
دوصد عیسى بن مریم گشت از میلاد پیغمبر

بشد دریاچه ساوه تهى از آب و برعکسش
سماوه همچنان یم گشت از میلاد پیغمبر


بشد این فارس چون شمعى، بشد آتشکده خاموش
جهان حق مجسم گشت از میلاد پیغمبر

ز یمن مقدمش منشق جِدار طاق کسرى شد
که حیران خسرو جم گشت از میلاد پیغمبر


بناى ظلم شد ویران ولى در سایه ایمان
بناى عدل محکم گشت از میلاد پیغمبر

قدم در ملک هستى زد چو ختم الانبیاء احمد
مقام ما مقدم گشت از میلاد پیغمبر


نواى بانگ جاء الحق به باطل چیره شد اى دل
نظام دین منظم گشت از میلاد پیغمبر

ز حسن پرتو رویش خجل در مغرب و مشرق
مه و خورشید اعظم گشت از میلاد پیغمبر

من «ژولیده» مى گویم بگو بر دوستارانش
که شرّ دشمنان کم گشت از میلاد پیغمبر


شاعر:ژولیده نیشابوری

 

 

مـــــژده ايـــدل كــه مـهــيــن آيـت يــزدان آمــد

مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـولان آمـد


تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـيــد بـهـر بـــام و دري

بـهـر نــابـودي اصــنـــام شــتــابـان آمــد


مـسـلـمـيـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــويـــد

اشــرف خـلـق جـهـان نـيـر تــابـــان آمـد


خواست چون عرضه كند دين خدا را به جهان
سـويـش از امـر خـدا مـعـجـز قـرآن آمـد


ســاحـت ديـن خـدا زيـنـت و زيــور بــگـــرفــت

بـهـر اسـلام مـبــيـن صـاحـب فرمان آمد


طـــاق كـسـري بـشكست از پي تعظيم و سجود

بـجـهـان چـون ثـمـر خـالـق سـبـحان آمد


آنـكــه نــاخــوانــده كـتــابـــي و نـديـده اســتـــاد

عـقــل كـل فـخـر رسـل قـاطع برهان آمد


گـــو بـه كـسـري كـه دگـر فخر و مباهات مكن

آنـكـه دارد بـه شـهـان رتبه رجحان آمد


گــو بـه بــت ســاز دغـل بــاز دگـر بت متراش

آنــكـه بـت خـانـه كـند يكسره ويران آمد


گــشـــت آتــشــكــده فــارس بـيـكـبـاره خـموش

آب دريــاچـه قــم خــشــك بــدوران آمـد

شــاد و خــرم شـد از ايـن عـيد فرح زا دل ما

كه جهان خرم از آن سرو خرامان آمد


آفـريـن گـــويــمـــت اي آمـــنـــه بــنـــت وهـب

كـه تــو را اخــتــر تــابـنـده بـدامان آمد


نـــازم آن رهــبـــر اسـلام كـه بـر خـلـق جهان

ديــن پــايــنــده او افـضـل و شايان آمد


شــب مــيـــلاد نــبــي گـفــت «حياتي» كه ببين

از يــم طـبـع من امشب در غلطان آمد

 

 

 


آمد از ره عید تبریک عاشقان
غرق شادی گشته کل لامکان

حضرت احمدبه دنیا آمده
مژده ای از حی اعلی آمده


جبرئیل از عشق رویش نغمه خوان
از ورودش عرش اعلی گل فشان

جان مولا باب زهرا (سلام الله علیها ) آمده
معنی یاسین و طاها آمده


انبیاء شادند از میلاد او
مست، عالم گشته از ایجاد او

آخرین پیغمبر عشق آمده
بهر ما منجی و سر مشق آمده

شادی افزون است امشب در فلک
پای کوبان غرق شادی هر ملک

معنی و تفسیر قرآن آمده
حضرت پیغمبر جان آمده

نور حق آمد زمین پر نور گشت
از ورودش عالمی پر شور گشت

آخرین کشتی دریای اله
آمد از بهر نجات ماسوا

مهربان یار خدا اندر زمین
آمده از راه ختم المرسلین

آمداز بهر نجات کائنات
هم به دست اوست رگهای حیات


عاشقان ،این عید باشد پر بها
تهنیت بر روح پاک انبیاء


شاعر : رحیمی ماهدشتی

 

 

 

 

 

آید به دنیا کودکی،رخساره اش رشک پری
آید یتیم آمنه ، با فر و جاه و سروری

در آسمان روحانیان ، بینند نور دیگری
گویند امشب می رسد ، احمد رسول آخری(ص)


شد نورباران آسمان ، در مقدم روشنگری
آمد محمد(ص) ، مصطفی ، سازد جهان را رهبری

در کعبه بتها بر زمین ، افتاده امشب سرسری
ایوان کسری را خلل ، افتاده در بام وبری

بین فارس را آتشکده ،خاموش گشته اخگری
دریای ساوه خشک شد ، جوشید جای دیگری*

شد رانده شیطان امشب از، چند آسمان دیگری
یعنی رسیده مبطل اندیشه های کافری


این طفل برنا می شود،در مهد کفر و بت گری
سجده نیارد بر بتان ، دارد مرام دیگری

داده عرب نامش امین،در زندگی در داوری
در مکه در غار حرا، اوراست حال بهتری


آرَد کتاب ازسوی حق، ناخوانده درس ودفتری
سازد عرب را منع از ، تدفین زنده دختری

عزّت ببخشد بر ن ، تکریم سازد مادری
او کعبه را پاک از بتان ، سازد به دست حیدری


دینش جهانی می شود،این خاتم پیغمبری
بادا درود حق بَر او، تاروز و داوری

 

 

 

 

 

خورشیـد چهـرۀ تـو برون از حجاب شد
بـاجلـوۀ فــروغ رُخـت ، آفتــاب شـد


از شـرم نــور قدسیت، ای مهـر لایـزال
خـورشیــد تاکه دید تو را در حجاب شد

تـا بـا خبــر شـونـد همــه از شکفتنت
در آفـرینش از قــدمـت انقــلاب شـد

از شــوکـت بلنـد و رفیــع قــدوم تـو
کسری شکست و سقف مدائن خراب شد

آتشکده شگفت زده شد خموش و باز
آتش پـس از شنیـدن نـام تـو آب شد

عطـر بهشتـی تـو جهـان را فـرا گرفت
هستی ز عطـر وب وی تـو غرق گلاب شد

یـک جلـوه از تجلـّی نـور تـو در فلـک
یک آسمان ستـاره و مـاه و شهـاب شد

آمـد وجـود از تــو بهشت محمّـدی
نـامت بـه لـوح سینۀ تـاریخ قـاب شد

بـر خـدمت مقّـدس ایـن آستـان رسید
پیک امیــن وحـی کـه پـا در رکـاب شد

ختـم رُسـل شـدی و بـه آوای سـرمدی
در انبیــا حضـور تـو فصل الخطـاب شد

ایمـان شکفتـه است ز خلـق نکـوی تـو
اســـلام از محبّـت تـو کــامیــاب شد


چیــزی نگفتـه انـد ز قــدر و فضیلتت
مدحت اگر چه گفته به صدها کتـاب شد

ای کشتی نجــات بشــر، بـا حضـور تو
بـالله دعـای غمـزدگـان مستجـاب شد

تـا رنگ و بـو دهنــد بـه بـاغ محمّـدی
گل هـای وحـی در ره دیـن انتخـاب شد

رو بـر تـو کـرد تا که «وفائی» ز شـوق گفت
کی سـائلی ز درگــه لطفت جــواب شد
شاعر : استاد سید هاشم وفایی

 

 

 

 

 

 

کوچه های شهر را امشب چراغان می کنند
شهر دل را اهل دل آئینه بندان می کنند

فوج فوج از عرش حق امشب فرشته می رسد
خاک خشک مکّه را این سان گلستان می کنند


حال و روز شهر رنگ سرخ عشق و عاشقی است
شهر را همرنگ عشق سرخ جانان می کنند

روی دست آمنه در هاله ای از جنس نور
اهل خانه صورتت را بوسه باران می کنند

آسمان می خندد از شوق جمال دلبرت
در هوای روی تو عشاق طوفان می کنند


سفره ی لطف خدا پهن است و مهمانی به پاست
هر کسی را بر سر این سفره مهمان می کنند

امشب از یمن قدم های دل آرای شما
لطف بر حال گدایان و فقیران می کنند


سوره ی خورشید نازل شد به قلب آسمان
آمدی و مسندت شد خاتم پیغمبران

امشب از ایوان دل سویت سلام آورده ام
دل اسیر بند و دل را چون غلام آورده ام


یک دل یک رنگ دارم، می خری آقای من ؟
یک دل بی تاب و ارزان، یک کلام آورده ام

نام زیبای تو حک شد بر دلم روز ازل
صاحب این دل تویی، دل را به نام آورده ام


ای بزرگ آسمانی، ای رسول مهربان
این دل بی تاب را با احترام آورده ام

تو پیام نور را تفسیر کردی خط به خط
من دلی تسلیم پیش این پیام آورده ام


دست خالی مانده و چشمم به اکرام شما
جرعه ای از حوض کوثر ده که جام آورده ام

از همان روز ولادت بود بیمارت شدم
جای صدها شکر دارد که گرفتارت شدم


من چه گویم ، مدح تو آیات قرآن خداست
با چنین وصفی دگر این شعر گفتن ها رواست؟

وصف تو اعجاز می خواهد، نه وزن و قافیه
بس که دریای فضیلت های تو بی انتهاست


در عروجت جبرئیل از راه ماند ای بی کران
تا بگوید در کلاس قرب شاگرد شماست

قاب قوسینی که تا ذات خدا ره داشتی
این بدین معناست، عرش کبریایت زیر پاست


آه ای والاترین، ای زینت عرش خدا
زینت دوشت قدم های علی مرتضی است

گرچه والایی و بالایی و بی حد و حدود
بوسه گاهت دست های حضرت خیرالنسا است


ای سلام روشن سجّاده، ای روح نماز
سجده آوردند پیش پات بت های حجاز

هر کسی مجذوب آهنگ صدایت می شود
بی بهانه آسمان هم خاک پایت می شود


تو دلیل هستی من نه، دلیل خلقتی
قدر دان ارزشت تنها خدایت می شود

از نگاهت نور می ریزد به قدر آفتاب
لطف هر چه می شود از چشم هایت می شود

نیمه شب هایت به رنگ آسمان و جبرئیل
پاک مدهوش قنوت ربّنایت می شود

چشم بر هم می زنم می بینمش بی خود ز خود
دل دخیل ریشه ی سبز عبایت می شود


من که جای خود ، هزاران مثل موسی کلیم
با همه والائیش آقا گدایت می شود

حب فرزندان زهرا و علی را هر که داشت
تو خودت گفتی که مشمول دعایت می شود

مشخصات

  • منبع: http://kohne_sarbaz.rozblog.com/post/1095
  • کلمات کلیدی: پیغمبر ,میلاد ,محمد ,امشب ,آمده ,جهان ,میلاد پیغمبر ,پیغمبر بناى
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها